a s


  00201270871001 > (-00201270871001) >

 
11-04-2015, 09:33 AM   #1
trongoigiare
 
: Oct 2015
: 54
Phần mềm kế ton trọn gi gi rẻ

Phần mềm kế ton Fast Accounting 10.2 full update thng tư 200 mới nhất

Phần mềm kế ton Sas Innova full update thng tư 200 mới nhấtPhần mềm Fast Accounting l phần mềm kế ton hng đầu Việt Nam đp ứng rất tốt cc nhu cầu về hạch ton kế ton cho cc doanh nghiệp về cc lĩnh vực sản xuất, xy dựng, thương mại, dịch vụ …Với đặc tnh l thiết kế ph hợp theo đặc th ring cho từng cng ty/doanh nghiệp nn ngoi cc chức năng chung đp ứng cc yu cầu về hạch ton v ln bo co ti chnh theo đng chế độ cho cc doanh nghiệp trong cc lĩnh vực sản xuất, xy dựng, thương mại, dịch vụ th phần mềm Fast Accounting c thể thiết kế ring cho cc nghiệp vụ đặc th cũng như cc bo co quản trị, chứng từ đặc th cho cc doanh nghiệp.Tại phin bản mới nhất l Fast Accounting 10.2 đ được update đầy đủ cc Thng tư nghị định mới nhất của Bộ Ti Chnh v Tổng Cục Thuế như: Thng tư 156, Thng tư 151, Thng tư 119 tương thch với phần mềm HTKK 3.3.4 mới nhất của Tổng cục thuế gip cc bạn tiết kiệm thời gian khng phải nhập cc form, mẫu biểu k khai thuế GTGT đầu ra, đầu vo, thuế TNDN, bo co ti chnh trn HTKK 3.3.4Đặc biệt phần mềm đ được update Thng tư 200 của Bộ ti chnh thay thế cho Quyết định 15. Với bản update ny, phần mềm vừa c thể sử dụng cho cc số liệu cc năm trước với cc mẫu biểu, bo co cũ vừa c thm cc mẫu biểu mới theo thng tư mới phục vụ cho việc hạch ton kế ton đng theo nội dung mới.Ngoi ra ở phần mềm Fast Accounting 10.2 Anh/Chị … c thể tự tạo mẫu ha đơn v quản l việc tự in ha đơn theo Nghị Định 51 của Tổng Cục Thuế.Với cc Doanh nghiệp chuyn ngnh về Xy Dựng v Dược Phẩm th cũng đều c cc sản phẩm chuyn ngnh dnh cho cc doanh nghiệp ny với cc nghiệp vụ kế ton đặc th đ l:– Fast Accounting for Construction (Phần mềm kế ton chuyn ngnh xy dựng)

– Fast Accounting for Pharmacy (Phần mm kế ton chuyn ngnh dược phẩm)

Gi trọn gi: 1.000.000 đ

Anh/ Chị … muốn được tư vấn thm về cc phần mềm trn th anh chị c thể để lin hệ trực tiếp với mnh:

Điện thoại: 0936.402.843

Y! : phanmemketoantrongoigiare

Skype: phanmemketoantrongoigiare

Mnh nhận update thng tư 200 cho tất cả cc phin bản Fast Accounting, Fast accounting for contruction, Fast accounting for Pharmacy
trongoigiare    
11-05-2015, 08:33 AM   #2
trongoire

 
: Oct 2015
: 224

Phần mềm kế ton Fast Accounting 10.2 full update thng tư 200 mới nhất

Phần mềm kế ton Sas Innova full update thng tư 200 mới nhấtPhần mềm Fast Accounting l phần mềm kế ton hng đầu Việt Nam đp ứng rất tốt cc nhu cầu về hạch ton kế ton cho cc doanh nghiệp về cc lĩnh vực sản xuất, xy dựng, thương mại, dịch vụ …Với đặc tnh l thiết kế ph hợp theo đặc th ring cho từng cng ty/doanh nghiệp nn ngoi cc chức năng chung đp ứng cc yu cầu về hạch ton v ln bo co ti chnh theo đng chế độ cho cc doanh nghiệp trong cc lĩnh vực sản xuất, xy dựng, thương mại, dịch vụ th phần mềm Fast Accounting c thể thiết kế ring cho cc nghiệp vụ đặc th cũng như cc bo co quản trị, chứng từ đặc th cho cc doanh nghiệp.Tại phin bản mới nhất l Fast Accounting 10.2 đ được update đầy đủ cc Thng tư nghị định mới nhất của Bộ Ti Chnh v Tổng Cục Thuế như: Thng tư 156, Thng tư 151, Thng tư 119 tương thch với phần mềm HTKK 3.3.4 mới nhất của Tổng cục thuế gip cc bạn tiết kiệm thời gian khng phải nhập cc form, mẫu biểu k khai thuế GTGT đầu ra, đầu vo, thuế TNDN, bo co ti chnh trn HTKK 3.3.4Đặc biệt phần mềm đ được update Thng tư 200 của Bộ ti chnh thay thế cho Quyết định 15. Với bản update ny, phần mềm vừa c thể sử dụng cho cc số liệu cc năm trước với cc mẫu biểu, bo co cũ vừa c thm cc mẫu biểu mới theo thng tư mới phục vụ cho việc hạch ton kế ton đng theo nội dung mới.Ngoi ra ở phần mềm Fast Accounting 10.2 Anh/Chị … c thể tự tạo mẫu ha đơn v quản l việc tự in ha đơn theo Nghị Định 51 của Tổng Cục Thuế.Với cc Doanh nghiệp chuyn ngnh về Xy Dựng v Dược Phẩm th cũng đều c cc sản phẩm chuyn ngnh dnh cho cc doanh nghiệp ny với cc nghiệp vụ kế ton đặc th đ l:– Fast Accounting for Construction (Phần mềm kế ton chuyn ngnh xy dựng)

– Fast Accounting for Pharmacy (Phần mm kế ton chuyn ngnh dược phẩm)

Gi trọn gi: 1.000.000 đ

Anh/ Chị … muốn được tư vấn thm về cc phần mềm trn th anh chị c thể để lin hệ trực tiếp với mnh:

Điện thoại: 0936.402.843

Y! : phanmemketoantrongoigiare

Skype: phanmemketoantrongoigiare

Mnh nhận update thng tư 200 cho tất cả cc phin bản Fast Accounting, Fast accounting for contruction, Fast accounting for Pharmacy
trongoire    
11-05-2015, 10:33 AM   #3
trongoire

 
: Oct 2015
: 224

Phần mềm kế ton Fast Accounting 10.2 full update thng tư 200 mới nhất

Phần mềm kế ton Sas Innova full update thng tư 200 mới nhấtPhần mềm Fast Accounting l phần mềm kế ton hng đầu Việt Nam đp ứng rất tốt cc nhu cầu về hạch ton kế ton cho cc doanh nghiệp về cc lĩnh vực sản xuất, xy dựng, thương mại, dịch vụ …Với đặc tnh l thiết kế ph hợp theo đặc th ring cho từng cng ty/doanh nghiệp nn ngoi cc chức năng chung đp ứng cc yu cầu về hạch ton v ln bo co ti chnh theo đng chế độ cho cc doanh nghiệp trong cc lĩnh vực sản xuất, xy dựng, thương mại, dịch vụ th phần mềm Fast Accounting c thể thiết kế ring cho cc nghiệp vụ đặc th cũng như cc bo co quản trị, chứng từ đặc th cho cc doanh nghiệp.Tại phin bản mới nhất l Fast Accounting 10.2 đ được update đầy đủ cc Thng tư nghị định mới nhất của Bộ Ti Chnh v Tổng Cục Thuế như: Thng tư 156, Thng tư 151, Thng tư 119 tương thch với phần mềm HTKK 3.3.4 mới nhất của Tổng cục thuế gip cc bạn tiết kiệm thời gian khng phải nhập cc form, mẫu biểu k khai thuế GTGT đầu ra, đầu vo, thuế TNDN, bo co ti chnh trn HTKK 3.3.4Đặc biệt phần mềm đ được update Thng tư 200 của Bộ ti chnh thay thế cho Quyết định 15. Với bản update ny, phần mềm vừa c thể sử dụng cho cc số liệu cc năm trước với cc mẫu biểu, bo co cũ vừa c thm cc mẫu biểu mới theo thng tư mới phục vụ cho việc hạch ton kế ton đng theo nội dung mới.Ngoi ra ở phần mềm Fast Accounting 10.2 Anh/Chị … c thể tự tạo mẫu ha đơn v quản l việc tự in ha đơn theo Nghị Định 51 của Tổng Cục Thuế.Với cc Doanh nghiệp chuyn ngnh về Xy Dựng v Dược Phẩm th cũng đều c cc sản phẩm chuyn ngnh dnh cho cc doanh nghiệp ny với cc nghiệp vụ kế ton đặc th đ l:– Fast Accounting for Construction (Phần mềm kế ton chuyn ngnh xy dựng)

– Fast Accounting for Pharmacy (Phần mm kế ton chuyn ngnh dược phẩm)

Gi trọn gi: 1.000.000 đ

Anh/ Chị … muốn được tư vấn thm về cc phần mềm trn th anh chị c thể để lin hệ trực tiếp với mnh:

Điện thoại: 0936.402.843

Y! : phanmemketoantrongoigiare

Skype: phanmemketoantrongoigiare

Mnh nhận update thng tư 200 cho tất cả cc phin bản Fast Accounting, Fast accounting for contruction, Fast accounting for Pharmacy
trongoire    
11-06-2015, 06:30 AM   #4
trongoire

 
: Oct 2015
: 224

Phần mềm kế ton Fast Accounting 10.2 full update thng tư 200 mới nhất

Phần mềm kế ton Sas Innova full update thng tư 200 mới nhấtPhần mềm Fast Accounting l phần mềm kế ton hng đầu Việt Nam đp ứng rất tốt cc nhu cầu về hạch ton kế ton cho cc doanh nghiệp về cc lĩnh vực sản xuất, xy dựng, thương mại, dịch vụ …Với đặc tnh l thiết kế ph hợp theo đặc th ring cho từng cng ty/doanh nghiệp nn ngoi cc chức năng chung đp ứng cc yu cầu về hạch ton v ln bo co ti chnh theo đng chế độ cho cc doanh nghiệp trong cc lĩnh vực sản xuất, xy dựng, thương mại, dịch vụ th phần mềm Fast Accounting c thể thiết kế ring cho cc nghiệp vụ đặc th cũng như cc bo co quản trị, chứng từ đặc th cho cc doanh nghiệp.Tại phin bản mới nhất l Fast Accounting 10.2 đ được update đầy đủ cc Thng tư nghị định mới nhất của Bộ Ti Chnh v Tổng Cục Thuế như: Thng tư 156, Thng tư 151, Thng tư 119 tương thch với phần mềm HTKK 3.3.4 mới nhất của Tổng cục thuế gip cc bạn tiết kiệm thời gian khng phải nhập cc form, mẫu biểu k khai thuế GTGT đầu ra, đầu vo, thuế TNDN, bo co ti chnh trn HTKK 3.3.4Đặc biệt phần mềm đ được update Thng tư 200 của Bộ ti chnh thay thế cho Quyết định 15. Với bản update ny, phần mềm vừa c thể sử dụng cho cc số liệu cc năm trước với cc mẫu biểu, bo co cũ vừa c thm cc mẫu biểu mới theo thng tư mới phục vụ cho việc hạch ton kế ton đng theo nội dung mới.Ngoi ra ở phần mềm Fast Accounting 10.2 Anh/Chị … c thể tự tạo mẫu ha đơn v quản l việc tự in ha đơn theo Nghị Định 51 của Tổng Cục Thuế.Với cc Doanh nghiệp chuyn ngnh về Xy Dựng v Dược Phẩm th cũng đều c cc sản phẩm chuyn ngnh dnh cho cc doanh nghiệp ny với cc nghiệp vụ kế ton đặc th đ l:– Fast Accounting for Construction (Phần mềm kế ton chuyn ngnh xy dựng)

– Fast Accounting for Pharmacy (Phần mm kế ton chuyn ngnh dược phẩm)

Gi trọn gi: 1.000.000 đ

Anh/ Chị … muốn được tư vấn thm về cc phần mềm trn th anh chị c thể để lin hệ trực tiếp với mnh:

Điện thoại: 0936.402.843

Y! : phanmemketoantrongoigiare

Skype: phanmemketoantrongoigiare

Mnh nhận update thng tư 200 cho tất cả cc phin bản Fast Accounting, Fast accounting for contruction, Fast accounting for Pharmacy
trongoire    

()

« | »
12:46 AM

-

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
There Are : 1 Posts UP TO 1 Reports - Show Posts!